Facilitátoři

Kateřina Ailová
cheif innovation officer, ideasense
Kateřina je spoluzakladatelkou společnosti IdeaSense, dlouhodobě se věnuje využívání kvalitativního výzkumu trhu a kreativních technik inovací služeb a produktů. Její odborností jsou design thinking a design zákaznické zkušenosti, které těží z etnografie, semiotiky, user experience a spolutvorby s klientskými týmy a zákazníky. Má široké zkušenosti s realizací inovačních ekosystémů ve firmách, rozvojem inovativní firemní kultury a inovačních procesů. Profesionálně se věnovala antropologii na MIT, pracovala v reklamních agenturách v New Yorku a Praze, a rozvíjela etnografii a jiné inovativní metody výzkumu trhu pro Synovate a Vodafone.
Jan Bílý
lektor
Jan Bílý po letech spirituálního poutnictví získal mnohaleté zkušenosti s poradenskou, konzultantskou a lektorskou činností, hlavní zaměření jeho práce tvoří osobnostní rozvoj, holistický consulting a transformace společnosti. Je autorem mnoha odborných článků a knih o konstelacích, partnerských a pracovních vztazích. Ve své práci spojuje racionálně-logický, intuitivní a myto-logický způsob vnímání světa a úspěšně tak propojuje sféru vědy a businessu se sférou spirituality a osobního rozvoje.
Roman Chudoba
mentor, facilitátor a lektor
Koučující mentor, facilitátor a lektor v oblasti rozvoje vedoucích pracovníků a organizací v soukromém sektoru. Přes dvacet let své praxe se pohybuje napříč obory finančnictví, informačních technologií, systémové integrace, automobilového průmyslu a energetiky. Majitel poradenské společnosti team.cz, s.r.o., vystudoval ekonomiku a řízení staveb na pražském ČVUT, absolvent postgraduálního studia MSc. in Coaching & Mentoring na Sheffield Hallam University. Je akreditovaným koučem EMCC EIA Senior Practitioner.
Rudolf Čihák
cheif executive officer, ideasense
Řídí společnost IdeaSense, věnuje se práci na inovačních projektech, rozvoji inovační kultury a implementaci inovačních ekosystémů. Pracoval mj. na pozici technického ředitele ve společnosti Lucent Technologies, kde ve spolupráci s americkými Bell Labs přiváděl na český trh nové typy technologických inovací zejména v oblasti vláknové optiky. Působil také v ČSA, či ve společnosti Vodafone, kde vedl řadu rozsáhlých transformačních projektů. Vystudoval obor telekomunikace a doprava na Technické Univerzitě v Žilině, je aktivním pilotem jednomotorových letadel a věnuje se letecké akrobacii.
Jana Erbenová
facilitátorka a konzultantka, VISUAL COACH
Facilitátorka a propagátorka interních projektů. Má zkušenosti z oblasti procesního consultingu a digital projektů. Konzultovala pro instituce v ČR i zahraničí. V týmu VISUAL COACH se zaměřuje na zákaznické procesy a zákaznickou zkušenost. Kromě procesních projektů se zabývá i propagací projektů formou krátkých videí. Pro klientské projekty využívá ověřenou metodiku facilitace a vizualizace, která podporuje zapojení, výměnu informací a zvyšuje efektivitu a dopad firemních projektů. Vystudovala ekonomii a úspěšně absolvovala program vizualizace Bikablo Akademie.
Daniel Gamrot
lektor osobní produktivity
Trenér osobní produktivity a konzultant využití moderních digitálních nástrojů ve firmách. Také šéfredaktor Mít vše hotovo - portálu osobního růstu. Každý rok projde jeho tréninkovými programy a školeními více než tisícovka účastníků z firem nejrůznějšího zaměření - od technologických start-upů, přes mobilní operátory, až po významné strojírenské společnosti. Nejčastěji pracuje s lidmi na budování nových dovedností pro zvýšení produktivity práce.
Marcela Janíčková
Visual Thinker, zakladatelka VISUAL COACH
Vizuální facilitátorka, zakladatelka projektu Visual Coach a Elevator Speech.cz, ambasadorka společnosti NEULAND pro vizualizaci v ČR. Zaměřuje se na vizuální komunikaci, prezentační techniky a inovativní způsoby práce. Podporuje sdílení nových nápadů, projektů a myšlenek pomocí tzv. Elevator Speech- bleskových prezentací nebo vizualizace. Poskytuje poradenství, školí a koučuje jednotlivce i týmy v jejich profesní komunikaci a sebeprezentaci, facilituje meetingy a vizuálně je zaznamenává. Vystudovala sociologii a andragogiku a úspěšně absolvovala MasterClass Visual Facilitation v Londýně. Je mentorkou organizace Minerva21 podporující ženy v profesním uplatnění.
Jana Korvasová
Konzultant a poradce pro řízení programů, transformací a změn
Absolvovala Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě. Realizaci projektů, programů, změnovému řízení a mentoringu se věnuje již 20 let. Své zkušenosti získala jak v konzultačních tak i v globálních společnostech z oboru telekomunikací, IT, logistiky a farmacie. Řídila rozvojové a změnové projekty doma i v zahraničí (Německo, Bělorusko, Libanon, Singapur). Kromě poradenské činnosti a změnovým projektům se věnuje i designu. Je majitelkou společnosti SUASANA, zaměřené na prodej designového nábytku a bytových doplňků.
Kateřina Koželská
Visual Coach, zakladatelka VISUAL COACH
Vizuální facilitátorka, koučka, lektorka. Zakladatelka projektu Visual Coach, ambasadorka společnosti NEULAND pro vizualizaci v ČR a majitelka společnosti HORMED. Jako vizuální facilitátorka se zaměřuje především na dlouhodobé změnové a strategické projekty, facilitaci a rozvoj týmů, individuální i týmové koučování v procesu změn. Kateřina je absolventkou kombinovaného studia pedagogika-psychologie-lékařství na Filozofické fakultě a Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, certifikovanou specialistkou v oblasti profesní diagnostiky Hogan, úspěšně absolvovala MasterClass Graphic Recording ve Varšavě. Je mentorkou organizace Minerva21.
Jiří Krátký
projektový manažer, trenér a poradce, PM CONSULTING s.r.o.
Jiří žije projektovým řízením. Pomáhá jednotlivcům i firmám zlepšovat se při řízení projektů. Baví ho vymýšlet a vést tréninky a simulační hry, při kterých se účastníci vzdělávají prostřednictvím vlastního zážitku. Vytvořil první český MOOC on-line vzdělávací program projektového řízení na SEDUO.CZ a je spoluautorem 4 knih o řízení projektů. O rozvoj kultury projektového řízení v ČR se snaží také z pozice viceprezidenta Společnosti pro projektové řízení, člena International Project Management Association.
Thilo Mutter
PSYfiers s.r.o.
Thilo Mutter je rozený reklamní agent. Na základě svých zkušeností z tradiční reklamy pro televizi a tištěná média pochopil, že úspěšná komunikace funguje nejlépe, když se u cílové skupiny přímo osloví její podvědomé schopnosti vnímání.

Působil v oblasti CRM, dialogového marketingu, mobilního marketingu, strategie a kreativy, a to především pro světové značky jako CHRYSLER, BMW Motorcycles, NIVEA a JOHNSON CONTROLS. Vrchol jeho osobního profesního rozvoje nastal v oblasti 3D analýzy cílové skupiny a přeměně psychografického hlediska v komunikační zásady s cílem zvýšit efektivitu nákladů vynaložených na marketing a komunikaci.
Jan Plojhar
národní prezident JCI Czech Republic 2017, manažer ve společnosti Plojhar s.r.o.
Před rokem přešel z korporátu do rodinné firmy a v roli kvality a procesního manažera pokračuje ve více než 127 let dlouhé tradici firmy Plojhar. Honza byl zvolen prezidentem JCI Czech Republic pro rok 2017 a díky tomu má možnost zblízka pozorovat a aktivně se podílet na fungování neziskové organizace, která již více než 100 let sdružuje mladé aktivní lidi na celém světě. Chápe vzdělávání sebe sama a lidí ve svém okolí jako klíč k lepší spolupráci a budování lepšího světa.
Petr Pouchlý
gamifikátor
Herním designem se zabývá přes 20 let, zkušenosti v HR čerpá z neziskové i korporátní sféry, kde pracoval jako manažer, prezentátor i mentor. V roce 2007 založil svobodnou firmu Court of Moravia, která je číslem jedna na českém trhu v gamifikaci a playful designu, zaměřeném na využití her a herních principů v oblasti lidských zdrojů, změnovém řízení i designu produktů. Za svůj přijal boj se šlendriánem a lemplovstvím, levnými paperbackovými pravdami a mizernou prací s lidmi, často nazývanými lidskými zdroji.
Jan Straka
Zakladatel, tvůrce a spolutvůrce CLEVER MINDS s.r.o.
Více jak 20 let strávil v polygrafii a reklamě. Vystudovaný finančník se po letech rozhodl vrátit k řemeslu a výrobě fyzického produktu a založil českou značku CLEVER MINDS Notebook. Tato speciálka na notesy se zaměřuje na výrobu vlastních papírových nástrojů pro práci, volný čas, osobní rozvoj a zdravý životní styl. A to jak pro širokou veřejnost, tak i na míru pro firmy. Historicky vedl několik obchodních týmů a své poznatky ze spolupráce s lidmi se snaží promítat i do současných výrobků této značky.
Václav Ševčík
zakladatel a společník ve firmě Actis
Zakladatel a společník ve firmě Actis, s.r.o., která podporuje své zákazníky při zvyšování jejich výkonnosti a zlepšování týmové spolupráce tím, že navrhuje a implementuje opatření v oblasti procesů a informačních technologií. Spoluzakladatel a první lokální prezident spolku JCI Prague - celosvětové organizace mladých a aktivních podnikatelů se zaměřením na networking a společenskou odpovědnost.